Jumat, 27 Agustus 2010

Al-Qur’an The Ultimate Secret (Book 1)

by: Astrid Darmawan, Muhammad Hidayatdan
Rahasia dari segala
"Rahasia Kebahagiaan Sejati"

Lebih dari 14 abad silam Rahasia Sejati itu telah terungkap. Namun, masih banyak yang belum tahu bagaimana memahami dan menerapkannya, hingga akhirnya tersesat dalam "kebahagiaan semu".

THE PROPHETS (AL-ANBIYÂ`)
Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?
(Q.S. 21: 10)

Buku ini memberi Anda arahan tepat sekaligus praktis untuk bisa memahami harta karun yang teramat berharga: Rahasia Al-Qur'an. Dengan meyakini dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, Anda akan menerima keberlimpahan di segala aspek kehidupan Anda.


www.dinamikaebooks.com

0 komentar: