Jumat, 27 Agustus 2010

BUKU PINTAR ISLAM by mizan

by: Arif Munandar , Riswantodan
Akidah – Syariah – Ibadah – Ilmu-Ilmu Keislaman – Hukum-Hukum Agama – Organisasi-Organisasi Islam – Tokoh-Tokoh Islam – Momen-Momen Penting dalam Sejarah Islam – Tempat-Tempat Penting dalam Sejarah Islam – Tempat-Tempat Bersejarah – Firqah-Firqah Islam 
 

 
Buku Pintar Islam ini merupakan buku yang memuat kekayaan ilmu dan wawasan keislaman. Disusun secara sistematis dalam menjabarkan pelbagai hal tentang Islam, buku ini berusaha memberikan kemudahan kepada siapa saja yang ingin mengenal Islam lebih dekat. 
 
Buku Pintar Islam ini dapat membantu dan menambah wawasan Anda seputar ajaran-ajaran Islam dan hal-hal yang terkait dengannya, karena buku ini memuat: 
 
• Persoalan-persoalan penting seputar akidah 
 
• Masalah-masalah klasik dan kontemporer seputar tema syariah 
 
• Jenis-jenis ibadah mahdhah dan ghair mahdhah 
 
• Macam-macam konsekuensi hukum Islam 
 
• Organisasi-organisasi Islam di dunia 
 
• Tokoh-tokoh Islam di dunia 
 
• Momen-momen penting dalam sejarah Islam 
 
• Tempat-tempat bersejarah dalam Islam 
 
• Firqah-firqah dalam Islam 
 

 
Dengan bantuan mindmapping, Buku Pintar Islam merupakan satu-satunya rujukan yang mengupas tuntas tentang Islam. Wajib dimiliki mahasiswa, dosen, guru, murid, ustad, wartawan, dan masyarakat umum. 
 

 
"Buku Pintar Islam ini memuat konsep, istilah, dan definisi yang lahir secara kreatif dalam putaran abad yang panjang sebagai bagian dari kekayaan khazanah keilmuan Islam. Sesuatu yang bisa dilanjutkan pada zaman mana pun. 
 
Sebuah karya tulis yang sangat berharga.—Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 
 
"Buku yang lengkap dan padat, mengupas tentang ajaran, sejarah, aliran-aliran, 
 
tokoh-tokoh, dan berbagai aspek Islam dan umat Islam." —Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl, Cendekiawan Muslim


www.dinamikaebooks.com

0 komentar: